Homoseksualne Osobe

Stav Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o homoseksualnim osobama

1842 0
Preporuči tekst

Da se prisjetimo:

Na osnovu člana 10. i člana 24. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija je na svojoj petoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 15. decembra 2015. godine, razmatrajući pitanje stava Vijeća muftija o LGBT osobama, donijelo sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Islam afirmira brak i porodicu, podstiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka, potomstva i porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva.

Prema učenju islama brak je ugovor o bračnom životu između muškarca i žene. Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „0 ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali…“. (El-Hudžurat, 13) i „i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;“ (Er-Rum, 21).

2. Nedvojbeno je da se homoseksualizam u izvorima islama (Kur’anu i Sunnetu) kvalificira velikim grijehom (el-fahiše) te da se vjernici pozivaju da mu se ne približavaju.

Svevišnji u Kur’anu kaže: „…ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne…“ (El-En’am, 151).

3. Nije dopušteno nasilje prema bilo kojem čovjeku na osnovu njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije. Allah u Kur’anu kaže:

„…a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje – da pouku primite, on vas savjetuje.“ (En-Nahl, 90), stoji u zaključku koji je potpisao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjedavajući Vijeća muftija.

saff.ba


Preporuči tekst

Related Post