Ako imaš grijeha koliko i more pjene uči ovu dovu i briši grijehe

989 0
Preporuči tekst

Allahov Poslanik,Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke

سبحان الله و بحمده – SubhanAllahi ve bihamdih (100 puta)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

[ SUBHAN-ALLAHI WE BI HAMDIHI ] – Slavljen neka je Allah,njemu pripada sva Zahvala

Napomena: Allahov Poslanik,Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke – Hadis biljezi:

EbuDavud,Munziri,Askalani,Imam Nevevi kao Hasen(dobar) a Šejh Albani ocjenio ga kao (Sahih)

svjetlo-dunjaluka


Preporuči tekst

Related Post