Iblis Put

Kako je Iblis osvjetlio put čovjeku koji je krenuo na sabah

2940 0
Preporuči tekst

Kakav je ovo „merhamet“ Iblisov

Prenosi se da je neki čovjek žurio na sabah. Išao je mračnom ulicom i u jednom trenutku pade i pokvasi svoju odjeću u bari koja je bila na ulici. Čovjek se vrati kući, opra prljavštinu, promijeni odjeću i ponovo krenu na sabah.

Ponovo se dogodi isto, pa se on ponovo vrati kući i ponovi sve kao i prije.

Kada treći put krenu, pred sobom vidje čovjeka koji je nosio svjetiljku i osvjetljavao mu put.

Čovjek ga uze za ruku i povede ga do pred džamiju. Kada su stigli, on upita svog vodiča: “Ko si ti, čovječe?”

On mu odgovori: “Ja sam Iblis.”

“Zašto si mi, onda, pomogao” – začuđeno upita čovjek.

Iblis mu objasni: “Kada si prvi put pao, pa se vratio kući i pripremio ponovo za namaz Allah ti je oprostio grijehe.

Kada si drugi put pao i vratio se kući pripremajući se za namaz, Allah je oprostio grijehe tvojoj porodici, pa sam se pobojao da će Allah oprostiti grijehe čitavom ovom gradu ako bi ti još jednom pao, pa se vratio i ponovo se spremio za namaz.”

Novi horizonti


Preporuči tekst

Related Post