DA LI JE DOŠLO VRIJEME KOJE JE POSLANIK NAJAVIO?

2506 0
Preporuči tekst

Ko su sljedbenici ćoravog Dedždžala!

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:

„Doći će vrijeme kada će ljudi učiti Kur’an i truditi se u ibadetu ali će se družiti sa novotarima pa će širk činiti tamo gdje se ni ne nadaju, koji svoje učenje i rad naplaćuju, i dunjaluk dinom kupuju;

to su sljedbenici ćoravog Dedždžala!

Rekoh: O Allahov Poslaniče, kako će se to dešavati a među njima će biti Kur’an?!

Reče: Pogrešno će tumačiti Kur’an, onako kako im odgovara, kao što su Jevreji i kršćani činili – izvitoperivali su značenja Tevrata pa im je Allah međusobno srca suprostavio i prokleo ih jezikom Davuda i Isa sina Merjeminog;

zbog toga što su griješni bili i što su granice prelazili!“

(Zemmul-Kelami ve Ehlihi, Herevi, br.66.)

Obrada:www.novihorizonti.ba


Preporuči tekst

Related Post