KOLIKO PUDLICE-PSI MOGU UNIŠTITI DOBRIH DJELA SVOM VLASNIKU?

1779 0
Preporuči tekst

Navest ćemo nekoliko činjenica, a svaka od njih dovoljna je pojedinačno da musliman nikada ne uzme psa za kućnog ljubimca

Živeći sa ovim našim narodom, primijetio sam da je svakim danom sve više onih koji za kućne ljubimce uzimaju pse. Doista vjerujem da to mnogi rade nesvjesni dunjalučko-ahiretskih posljedica koje proizlaze iz toga.
Navest ćemo nekoliko činjenica, a svaka od njih dovoljna je pojedinačno da musliman nikada ne uzme psa za kućnog ljubimca.

– U više vjerodostojnih hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je da bespotrebno držanje psa, što svakako obuhvata uzimanje psa za kućnog ljubimca, uzrokuje svakim danom gubljenje dobrih djela, koja mi veoma teško zaradimo i koja će nam mnogo trebati na Sudnjem danu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude držao psa, osim psa koji čuva stoku, ili lovačkoga psa, ili psa za čuvanje usjeva, svaki dan će mu umanjiti dobra djela za jedna kirat.” (Bilježi Muslim)

Na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih, islamski su učenjaci zaključili da je onaj ko bespotrebno drži psa počinio jasni haram.

Termin kirat spominje se i u hadisu u kojem se govori o dženazi, odnosno da onaj ko prati dženazu ima nagradu jednog kirata, a onaj ko je prati i prisustvuje ukopu ima nagradu dva kirata. Kada je upitan o značenju termina kirat, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da je jedan kirat kao veliko brdo ili jedan kirat je kao brdo Uhud (bilježe Buhari i Muslim). Da li je termin kirat koji se spominje u hadisima o zabrani držanja psa identičan kiratu koji se spominje u poglavlju dženazi, teško je kazati, iako ima učenjaka koji su smatrali da su ta dva termina identična. Bez obzira šta je tačno, musliman se ne treba poigravati s tim i bespotrebno dovoditi u pitanje svoja teško stečena djela, jer mi smo sigurni da je to zabranjeno i da umanjuje čovjekova djela, samo što ne znamo sigurno koliko ih umanjuje. (Vidjeti: Fethul-Bari, 5/7,Nejlul-evtar, 8/147, Tuhfetul-ahvezi, 5/55)

– Običaj držanja psa kao kućnog ljubimca preuzet je od nemuslimana, tako da čovjek samim tim iskazuje ljubav prema njima i na taj ih način oponaša. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio je da će čovjek na Sudnjem danu biti sa onima koje je volio i da pripada onima koje oponaša.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko oponaša jedan narod, njemu i pripada.” (Hadis bilježe Ahmed i Ebu Davud, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga kada će nastupiti Sudnji dan, a Poslanik mu reče: “Šta si pripremio za taj dan?” “Ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika”, odgovori čovjek. Na to mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ti ćeš biti sa onima koje voliš.” (Buhari i Muslim)

– U vjerodostojnim hadisima potvrđeno je da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika.” (Hadis bilježe Buhari i Muslim, od Ebu Talhe, radijallahu anhu)

– Svaki vjernik treba da vodi računa o sebi i svom zdravlju. Svima je više nego jasno koliko je teško, gledano sa higijenskog aspekta, da čovjek u svojoj kući u svojoj neposrednoj blizini drži psa kao kućnog ljubimca. Kolika se samo mudrost krije u tome, a koju danas potvrđuje savremena medicina, što je u vjerodostojnim hadisima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se posuda iz koje je lokao pas mora oprati sedam puta vodom, a potom jedanput zemljom, pa se tek nakon toga smatra čistom.

– Hvala Allahu, koji nam ništa nije zabranio a da za to ne postoji alternativa. Čovjeku koji želi da ima kućne ljubimce islam to ne osporava. Dopušteno je da čovjek u kući ima kućnog ljubimca: pticu, mačku, ribice, zeca i sl., ali pod uvjetom da ih pazi, na vrijeme hrani i poji vodom, i o tome postoje jasni citati i fetve islamskih učenjaka.

Stoga, dragi moj sunarodnjaci, znajte da nikada ova naša vjera nije zabranila nešto, a da u tome ne postoji za nas velika korist na dunjaluku prije ahireta. Zato, ako ste nekada i pomislili da za kućnog ljubimca nabavite psa, znajte da je to strogo zabranjeno ovom vjerom, u kojoj je propisano samo ono što je korisno i dobro za čovjeka. A ako ste, ne daj Bože, već nabavili psa za kućnog ljubimca, onda se maksimalno potrudite da ga se riješite u što skorije vrijeme.

Priredio: Pezić Elvedin
Preporuči tekst

Related Post