MOGU LI MUŠKARCI NOSITI BIJELO ZLATO?

1701 0
Preporuči tekst

Ima li razlike u islamskim propisima između ova dva zlata, kao i između prirodnog i čistog?

,,U brojnim hadisima, Poslanik, a.s., zabranio je muškarcima svog ummeta da nose nakit od čistog zlata i odjeću od čiste svile. Osim toga, islamski pravnici zabranjuju upotrebu zlatnih nalivpera, zlatnih satova, zlatnih tabakera, zlatnog escajga.Ti predmeti su zabranjeni, osim onda kad je u njima neznatan udio zlata ili ako nisu zlatni ili su pozlaćeni veoma malom količinom zlata.

Postoje brojni hadisi o tome. Naprimjer, prenosi se od Alije, r.a., da je Poslanik, a.s., uzeo svilu u desnu, a zlato u lijevu ruku i rekao: ‘Ovo dvoje je haram muškarcima moga ummeta’ (prenosi se u Tirmizijevom Sunenu, hadisbr. 1.642, i kod Nesaija, hadis br. 5.170).

U hadisima se ne pravi razlika između žutog i bijelog zlata. Koristi se generalni izraz zlato. Zato možemo reći da su sve vrste zlata, kao što su prirod­no i čisto zlato, zabranjene muškarcima. Dozvoljene su ženama. Muškarci smiju koristiti srebro, ali ne i zlato. To je Allahova naredba, koju nam je prenio Poslanik, a.s. Trebamo se držati svih naredbi, bile one u Kur’anu ili vjerodostojnom sunnetu“.

Dakle, jasno je daje muškarcima zabranjen zlatni nakit, nebitno je radi li se o bijelom ili žutom zlatu, jer je u oba slučaja riječ o zlatu, samo sa različitim primjesama drugih metala, odakle potiču i razlike u boji.

Preuzeto iz knjige:
“Internet fetve – odgovori na ovovremena pitanja”


Preporuči tekst

Related Post