Jeste li znali da Vam se ovo djelo ubraja u sadaku? Možda će Vam sevapi od njega pristizati u kaburu

2970 0
Preporuči tekst

Jeste li znali da Vam se ovo djelo ubraja u sadaku? Možda će Vam sevapi od njega pristizati u kaburu

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koji god musliman zasadi sadnicu ili posije sjeme pa se hrani od njih ptica, čovjek ili hajvan, ubraja mu se u sadaku.”Buharija (2/817)

Hadis upućuje na vrijednost sađenja i sijanja i podstiče na kultiviranje zemljišta. A može poslužiti kao dokaz preporučljivosti uzimanja zemljišta i rada na njemu zbog opće koristi za muslimane i sevapa od toga.

Došlo je u predaji kod Muslima: “إلا اكن Ȅ صدقةإىل يوم القيامة” “…ubraja mu se u sadaku do Sudnjeg dana”, što znači da nagrada tog djela traje dokle god se jedu plodovi te sadnice ili sjemena, pa makar umro onaj koji je posadio ili posijao, ili je zemljište prešlo u vlasništvo nekog drugog.

Izvor:islam-live


Preporuči tekst

Related Post