Gdje Se Nalazio Dzennet

Gdje se nalazio Džennet u kojem su boravili Adem i Hava?

Posted by - 20/01/2019

Kakvo mišljenje preovladava kod većine učenjaka? I danas, iznova, bukne stara rasprava u vezi pitanja da li je Džennet iz kojeg je istjeran Adem, vječni Džennet koji će vjernici nastaniti na Ahiretu, ili se, pak, radi o nekom brežuljku (vrtu) na Zemlji? Sa čisto duhovnog aspekta, kod ljudi, uglavnom, preovladava mišljenje i tendencija da se