Afganistan Bih Sestra

Od Afganistana do BiH sa nepokretnom sestrom na leđima

Posted by - 07/03/2020

Sestre mu nisu teret, ali apelulje na domaće institucije da mu pomognu Otkad se zvanične zabilješke vode u Bosnu i Hercegovinu je ušlo oko 90.000 migranata, koji su na svom putu do boljeg života i bijega od rata prešli preko trnja i kamenja. Taj put za mnoge od njih još uvijek nije završen. Među njima