Nagrada Dobrocinstvo

Kako Allah nagrađuje dobročinitelje – Istinit događaj sa čovjekom koji je zbog dugovanja zaglavio u zatvor

Posted by - 03/04/2020

Prvo je počelo sa iskušenjima na putovanju kada se pokvarilo uato Naše vjerovanje treba da bude potvrđeno činjenjem dobrih djela drugima, a u ime Allaha, dželle šanuhu, i bez ikakvih dunjalučkih interesa. Dobro koje se čini drugima oplemenjuje dušu dobročinitelja i onih kojima se čini dobročinstvo. Dobročinitelj je uvijek na dobitku, dunjalučkom ili ahiretskom. Uzvišeni

Povecavanje Nafake

Da li ste svjesni da sa ovim povećavate svoju nafaku i opskrbu

Posted by - 27/02/2020

Ukrotite neimaštinu ovim postupcima Kada ste u dugovima i finansijskim poteškoćama to može imati ozbiljne posljedice po vaš život i utjecati, u većoj ili manjoj mjeri, na sve što radite. Finansijske brige mogu onesposobiti generacije, ali mi, elhamdulillah, imamo rješenje u Kur’anu i sunnetu kako da povećamo svoju opskrbu. Naime postoji pet stvari koje možete

Ajet I Dova

Ajet i dova koje izgovorimo, Allah će dati svome robu bolje od onog što je izgubio

Posted by - 10/02/2020

Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže: Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un, Allahumme’džurni fi musibeti ve ahlif li

Sudnji Dan

Ovim osobama će Allah loša djela promjeniti u dobra na Sudnjem danu:

Posted by - 10/02/2020

Postoji mišljenja da će Allah još na Dunjaluku ovim osobama loša djela pretvoriti u dobra  „ ..i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva i koji ne bludniče; a ko to radi iskusit će kaznu, patnja će mu na onom

Kaburski Azab

Molio bih Allaha da vam dâ, da čujete kaburski azab!

Posted by - 25/01/2020

Da jedni druge ne ukopavate! Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me,(99) da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će biti Berzah sve do Dana kada će proživljeni biti.(100) Pa kada se u Sur (rog)

Zemlja Ravna Ploca

U Kur'anu se kaže da je Zemlja ravna ploča?

Posted by - 22/01/2020

Evo kakav odgovor Kur'an i nauka daju na pitanje kakvog je oblika Zemlja: Ajet na koji se misli u iznesenom stavu glasi: Allah vam je Zemlju učinio ravnom. (Nuh, 19) Medjutim, ovaj ajet je izvučen iz konteksta. U narednom ajetu stoji objašnjenje prethodnog: …da biste po njoj hodili putevim a prostranim. (Nuh, 20) Ista poruka

Kuran Tajne

Allahu ekber! Da li ste znali ove zanimljivosti vezane za Kur'an

Posted by - 18/01/2020

Ovo su najvažnije nadnaravnosti uzvišene knjige Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, koja ima 286. ajeta. Najkraće sure u Kur’anu su: El-Asr, El-Kevser, i En-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta, sura El-Kevser ima 37 harfova. Najduži ajet u Kur’anu je ajet o dugu u suri El-Bekare, 282, on sadrži više od 31 fraze. Najkraći ajet

Internet Konekcija

Šta radimo kada nam nestane internet konekcije, a zatreba nam?

Posted by - 16/01/2020

Obavezno pročitati! Šta radimo kada nam nestane internet konekcije, a zatreba nam? Sasvim iskreno: baš se iznerviramo. Šta radimo kad nam nestane konekcije sa Kur'anom!? Zbog toga se ne iznerviramo, ali nam se zbog toga sve drugo u životu mnogo ‘iznervira’. “A srca se doista spominjanjem Allaha (Kur'anom) smiruju! ” (Ra'd, 28.) Podijelite sadržaj! Novi

Nafaka Allah

Zaista Allah otvori nafaku onome ko ima ovu osobinu

Posted by - 01/01/2020

Objašnjenje kroz jedan primjer koji se spominje u jednoj od predaja Allah zbog dobrote vjernika, otvori mu nafaku nebesa i zemlje, pa iz zahvalnosti prema Gospodaru i zbog svoje nesebične dobrote, dijeli i pomaže one koji su potrebni, a ponekad se zna desiti, da Allah oduzme ili umanji opskrbu vjerniku nakon što mu je data