Melek Smrti

Kod čijeg smrtnog časa je Azrail zaplakao prilikom vađenja duše?

Posted by - 22/01/2019

Trenutak kada je i Melek smrti zaplakao Upitao je Gospodar meleka smrti: “Jesi li se nekad nasmijao kad si uzeo nečiju dušu?” Melek Mu odgovori: “Jednom sam se nasmijao, jednom sam zaplakao, a jednom sam se uplašio.” Gospodar ga upita: “A šta te je to nasmijalo?” Odgovori Mu: “Dok sam se jednom spremao da uzmem