Brak Zenidba Bereket

Ako je roditeljima cilj da svoje kćerke udaju za bogate ljude, evo čime će to rezultirati

Posted by - 29/01/2020

Ženite se jer vam žene doista donose u kuće bereket Ebu Hurejre,r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada vam dođe nekoko želi da se oženi, a vi budete zadovoljni sa njegovom privrženošću vjeri injegovim ponašanjem, oženite ga. Ako tako ne budete postupali zavladaćeiskušenje, smutnja (fitnet) na zemlji i javni nered.” (hadis je sahih.

Klanje Kurbana

Traženje bereketa (teberruk) klanjem ovce na temeljima nove kuće

Posted by - 26/01/2020

Šta predstavlja klanje ovce na temeljima kuće Ovdje se govori o teberruku klanjem ovce na temeljima nove kuće ili na temeljima bilo koje nove građevine poput džamije ili bilo koje druge ustanove. Teberruk klanjem ovce na temeljima nove kuće ili nekom njenom stubu (ćošku) kako bi krv ušla u samo unutrašnjost i konstrukciju kuće ili,

Porodicni Budzet

Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

Posted by - 25/01/2020

Znate li da uzrok NE dolaska Allahovog bereketa može biti upravo ovo: Oslanjanjem na Allaha: Onaj ko se iskreno osloni na Allaha, On će se pobrinuti za njegovo izdržavanje. Oslanjanje isključuje strah koji je itekako prisutan u svakodnevnom životu velikog broja Bošnjaka. Poslanik s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „ Kada biste se vi iskreno oslonili

Kako da povećamo bereket u vremenu

Posted by - 27/08/2019

Muhadisi „produžavanje života“ objašnjavaju kao povećanje bereketa u životu Iz časnih hadisa saznajemo da djela poput sadake, lijepog ponašanja, lijepog odnosa sa komšijama i održavanja rodbinskih veza, produžuju život. Izbjegavanje posjete rodbini i smatranje održavanja veze s njima gubljenjem vremena, a s druge strane trčanje za beskrajinim dunjalučkim poslovima, ukazuje na jednu posebnu bolest savremenog