Bitka Armagedon

Predznak Sudnjeg dana: Bitka Armagedon i početak kraja svijeta

Posted by - 22/01/2019

Bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu. Bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu, mada postoje odredjena razilaženja o detaljima bitke, te o njenom ishodu. Sigurno je da će to biti rat svjetskih saveznika, muslimana i kršćana (Evrope i Amerike) protiv druge strane koja je nama sada nepoznata, a