Bosanski Muslimani

Zašto bosanski muslimani (još uvijek) nasjedaju na izmišljene hadise?

Posted by - 30/10/2019

Ovi su lažljivi hadisi nanijeli najveće štete islamskom svijetu, a i samoj islamskoj vjeri Svi oni koji se aktivnije bave izučavanjem islamskih znanosti, te tradicije i običaja bosanskih muslimana zapaziće da u mnogim knjigama, ali i vazovima određenih bosanskih i balkanskih predavača, počesto bude zastupljeno citiranje velikog broja slabih, ali i potpuno izmišljenih (lažnih, apokrifnih,