Muhammed Hatidza

Neke koristi i pouke iz braka Allahovog Poslanika sa Hatidžom

Posted by - 23/01/2020

O čemu budući supružnici trebaju voditi računa. Slučaj Poslanika i hz. Hatidže Sva hvala, zahvala i pohvala pripada samo Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Neke koristi i pouke za muslimana i muslimanku iz