Pokrivanje Zena

Zašto vi pokrivate svoje žene?

Posted by - 29/01/2020

Odgovor koji je Britanca ostavio bez teksta… Jedan Britanac došao je kod mudraca i pitao ga: – Zašto kod vas u islamu nije dozvoljeno da se muškarci rukuju sa ženama. Zar to nije neobično? Mudrac je odgovorio drugim pitanjem: – Možeš li se ti rukovati sa kraljicom Elizabethom? Britanac odgovori: – Naravno da ne. Postoje