Porodicni Budzet

Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

Posted by - 25/01/2020

Znate li da uzrok NE dolaska Allahovog bereketa može biti upravo ovo: Oslanjanjem na Allaha: Onaj ko se iskreno osloni na Allaha, On će se pobrinuti za njegovo izdržavanje. Oslanjanje isključuje strah koji je itekako prisutan u svakodnevnom životu velikog broja Bošnjaka. Poslanik s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „ Kada biste se vi iskreno oslonili