Cestitanje Bozica

Svim kršćanima želim dobro i zato im neću čestitati ‘Božić’

Posted by - 17/12/2018

Odbijanjem čestitanja božića, odbijam da budem licemjer Pošto se bliži najveći kršćanski praznik/blagdan, tzv. Božić, želio bih da ukažem na neke činjenice, tačnije na jedan drugi pristup u viđenju ovog problema, tj. čestitanja nemuslimanskih praznika. Mnogi muslimani – i pored jasnih kur’ansko-sunnetskih zabrana čestitanja nemuslimanskih praznika i zabrana koje su izrekli ispravni učenjaci – i