Emulgatori Hrana

Muslimani, zašto jedete ovu hranu kada vam je vjerom zabranjena?!

Posted by - 23/01/2020

Ne samo da je dokazano kako ovi sastojci izazivaju rak, već su i zabranjeni Emulgatori ili skraćeno E su proizvodi koji predstavljaju, odnosno kojim se obilježavaju a potiču od svinjskih ostataka (njuške, papci, pa i uši, kao i dlake i sl.). Ne samo da je dokazano kako ovi sastojci, odnosno ovi emulgatori izazivaju rak, već