Majka Dimije

Nemoj se nikad zastiditi svoje majke i njenih dimija

Posted by - 01/04/2020

www.balkanis.com Nemoj se nikad zastiditi svoje majke i njenih dimija Ne zastidi se naših tijesnih šefteli sokaka i osunčanih cvijetnih bosanskih čaršija, babine tihe eglene i nanine šarene šamije, djedove žute hadžijske abanije i amiđinog crvenog u desno naherenog fesa… Nikada se ne zastidi avlijskog prosca i tarabe, žutog u avliji duda, drvenog ahara i