Velika Kuca

Imamo velike kuće, a male porodice, mnogo diploma, nimalo znanja!

Posted by - 11/03/2020

Ovo su vremena brze prehrane i spore probave; velikih ljudi, a malih karaktera; brzih zarada i površnih odnosa. Ovo je vreme mira u svetu, a rata u kući. Vreme mnogo dokolice, a malo uživanja. Vreme raznovrsne hrane i loše ishrane. Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali

Diploma Prevara

Za 17 dana stekla diplomu srednje medicinske škole (Video)

Posted by - 06/01/2019

Diplomu priznatu u BiH i EU, stekla je za 17 dana. Bez prisustva nastavi. Kako to? Diplomu priznatu u BiH i EU, novinarka Žurnala stekla je za 17 dana. Bez prisustva nastavi Bez prisustva ijednom času, za svega sedamnaest dana, u prazničnom periodu, novinarka Žurnala završila je srednju medicinsku školu. Vrlodobrim uspjehom. Dokumente je predala