Nagrada Dobrocinstvo

Kako Allah nagrađuje dobročinitelje – Istinit događaj sa čovjekom koji je zbog dugovanja zaglavio u zatvor

Posted by - 03/04/2020

Prvo je počelo sa iskušenjima na putovanju kada se pokvarilo uato Naše vjerovanje treba da bude potvrđeno činjenjem dobrih djela drugima, a u ime Allaha, dželle šanuhu, i bez ikakvih dunjalučkih interesa. Dobro koje se čini drugima oplemenjuje dušu dobročinitelja i onih kojima se čini dobročinstvo. Dobročinitelj je uvijek na dobitku, dunjalučkom ili ahiretskom. Uzvišeni