Melek Smrti

Vidio sam meleka smrti kako je došao čovjeku uzeti dušu ali ga je odbio…

Posted by - 16/01/2020

Djela i radnje koje su odbila Meleka smrti da vadi dušu Bilježi Taberani u “Velikom mu’adžemu, kao i Hakim i Tirmizi u “Nevadirul-usulu” i Asbehani u “Et-tergibu”, od Abdur-Rahman ibni Semure, r.a, da je rekao:”Jednoga dana došao nam je Poslanik, s.a.v.s, i rekao: “Juče sam zaista u svom snu vidio čudo; -Vidio sam čovjeka iz

Melek Smrti

Kod čijeg smrtnog časa je Azrail zaplakao prilikom vađenja duše?

Posted by - 22/01/2019

Trenutak kada je i Melek smrti zaplakao Upitao je Gospodar meleka smrti: “Jesi li se nekad nasmijao kad si uzeo nečiju dušu?” Melek Mu odgovori: “Jednom sam se nasmijao, jednom sam zaplakao, a jednom sam se uplašio.” Gospodar ga upita: “A šta te je to nasmijalo?” Odgovori Mu: “Dok sam se jednom spremao da uzmem