EU Kuran

EU dodijelila istraživačima 10 miliona eura kako bi proučili utjecaj Kur'ana

Posted by - 15/01/2019

Cilj istraživanja: ‘odrediti kako se Sveti Allahov tekst pripojio u misao kršćana…’ Europska unija dala je 10 milijuna eura sveučilišnim istraživačima kako bi proučili utjecaj Kur’ana na intelektualni i vjerski razvoj zemalja Europe. Većina svote dolazi od Europskog istraživačkog vijeća, jednog od glavnih tijela koje se inače bavi znanstvenim i tehnološkim istraživanjima. Međutim, istraživači če