Fahrudin Muminovic

Ko je Fahrudin Muminović?

Posted by - 19/01/2019

Fahrudin nam je rana do kijametskog dana, slika našeg komšiluka Fahrudin Muminović je dječak koji je preživio strijeljanje u Srebrenici kada je imao samo 7. godina. “Ja sam odlučio da otkrijem svoje ime. Želim da svi znaju šta sam i ko sam. Nema potrebe da se krijem” rekao je Fahrudin. Fahrudin je primjer svima ,kakvog