Zikr Hadisi

Učite ovaj zikr kada ste tužni, zabrinuti i potišteni

Posted by - 12/01/2020

Napisani su i vjerodostojni dokazi ovih dova i hadisa Prenosi Ahmed s vjerodostojnim lancem da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ne snađe roba briga i tuga, a on kaže: Allāhumme innī abduke ve-bnu abdike, ve-bnu emetike. Nāsijeti bi jedike, mādin fijje hukmuke adlun fijje kadā’uke, es’eluke bi kulli-smin huve leke semmejte bihi nefseke

Bosanski Muslimani

Zašto bosanski muslimani (još uvijek) nasjedaju na izmišljene hadise?

Posted by - 30/10/2019

Ovi su lažljivi hadisi nanijeli najveće štete islamskom svijetu, a i samoj islamskoj vjeri Svi oni koji se aktivnije bave izučavanjem islamskih znanosti, te tradicije i običaja bosanskih muslimana zapaziće da u mnogim knjigama, ali i vazovima određenih bosanskih i balkanskih predavača, počesto bude zastupljeno citiranje velikog broja slabih, ali i potpuno izmišljenih (lažnih, apokrifnih,

HidzamaVrat

Hadisi u vezi sa hidžamom, da li vađenje hidžame iz vrata može biti opasno, kada je najbolje vaditi hidžamu?

Posted by - 12/09/2019

Kojim danima u sedmici je preporučljivo raditi hidžamu Pitanje: Možete li navesti nekoliko hadisa u vezi s hidžamom i koristima tog načinaliječenja! Odgovor: Hidžama je način poslaničkog liječenja odstranjivanjem nečiste krvi iz organizma na specifičan način. U Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu navode se brojna predanja koja jasno ukazuju na vrijednost hidžame, ali objašnjavaju