Sejtanova Hutba

Zar i šejtan ima svoju hutbu?

Posted by - 25/01/2020

Šejtanova hutba 1. Koja je to šejtanova hutba, kada će se desiti i koji ajet upućuje na to? – Šejtanova hutba sadržana je u 22. ajetu sure Ibrahim, u kojoj Allah Uzvišeni kaže: “I kada sve bude riješeno, šejtan će reći: ‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja