1Hodza Na Dzenazi

Ovako kaže hodža: ‘Samo fukare imaju jednog imama na dženazi’

Posted by - 06/11/2019

Ako je na kaburu samo jedan imam, merhum je zasigurno neka fukara. Postupak se ne razvlači, ašere se skrati… Dalje, izrazi tugaljivosti i ukislog raspoloženja svedu se na minimum. Ukoliko je merhum ipak iz domaćinske kuće, protokol je drugačiji. Kabur opasaju ahmedije, bijele k'o snijeg, utegnute i visoke, goleme k’o točak od bagera. Ljuljaju se

Djecak Imam

Da li dječak smije predvoditi odrasle u namazu?

Posted by - 15/01/2019

Da li je dozvoljeno ovom dječaku koji ima 12 godina, da bude imam u namazu? Pitanje: Ušao sam u džamiju i našao skupinu mladića među kojima je najstariji imao dvanaest godina, da li je dozvoljeno ovom dječaku da bude imam u namazu? Odgovor: Dozvoljeno je da imam bude dječak koji razumije-shvata namaz, na osnovu riječi