Zarada Insan

„Pola meni – pola tebi, tako mi Allaha!“

Posted by - 01/04/2020

www.balkanis.com Ima tako jedan insan, doskora ga ni znao nisam, već mjesecima iz jedne zapadne zemlje šalje mjesečno lijep iznos do mene da uručujem jednoj porodici sa troje jetima. Ne želi on ni sliku, ni potvrdu, ni potpis – samo da meni ne bude mučno to redovno uručiti. A insana to onda još više obavezuje,