Kaburski Azab

Molio bih Allaha da vam dâ, da čujete kaburski azab!

Posted by - 25/01/2020

Da jedni druge ne ukopavate! Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me,(99) da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će biti Berzah sve do Dana kada će proživljeni biti.(100) Pa kada se u Sur (rog)