Dzehennemska Vatra

U ovih pet osobenosti je spas od Džehennemske vatre:

Posted by - 19/02/2020

Zapamtite ovih pet rečenica koje su dovoljne da insana sačuvaju od Vatre: Jedne prilike prolazi Selman el-Farisi, radijallahu anhu, pored pastira ovaca, i upita ga: Šta te je spriječilo od traženja nauke, o pastiru ovaca? Pastir mu odgovori: Ja znam pet rijeci, a ti me poduči još pet novih, time ću upotpuniti svoje znanje. Selman