Sudnji Dan

Ovim osobama će Allah loša djela promjeniti u dobra na Sudnjem danu:

Posted by - 10/02/2020

Postoji mišljenja da će Allah još na Dunjaluku ovim osobama loša djela pretvoriti u dobra  „ ..i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva i koji ne bludniče; a ko to radi iskusit će kaznu, patnja će mu na onom