Meleci Abdest

Meleki će vas blagosiljati ako radite jednu od sljedećih radnji:

Posted by - 25/08/2019

Zbog ovih radnji vas meleki blagosiljaju… – “Ko zanoci pod abdestom, tj. ko legne spavati a ima abdest, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj covjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: “Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom.” (hadis biljezi Ibnu Hibban) – “Nema niti jednog muslimana

Meleci Dzenaza

Meleci nisu dozvolili da se čovjeku klanja dženaza

Posted by - 22/01/2019

Meleci mu iz ovog razloga nisu dozvolili klanjati dženazu „Dedo, 83 godine, umro. U gasulhani su ga okupali, stavili na tabut te ponijeli ka Haremu da mu klanjaju dženazu. Inače, poznato je da se umrli donese pred Ka’bu a onda mu se pred njom klanja dženaza. Kad su ga ponijeli i kad su stigli pred