Munkir I Nekkir

Kroz koje faze prolazi rahmetlija i šta se dešava sa njim nakon ukopa?

Posted by - 14/01/2020

Kako Munkir i Nekkir ispituju u kaburu? Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u sve ono što je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da se događa nakon smrti. Shodno tome, u vjerovanje u Sudnji dan ulazi i vjerovanje u kaburski ispit, kaznu i uživanje u kaburu. Taj boravak trajat će od smrti s kojom završava