Iz Austrije došao na odmor i dok se javio u hitnu preselio na Ahiret

Posted by - 28/10/2019

Što ti je život i Allahov kader kad će i gdje preseliti… Priča mi jedna bliska osoba… Došao čovjek jučer u hitnu, dok je ona tu sjedila. Nešto ga zagušilo, srce ga zažigalo i došao sa hanumom u hitnu da se javi i da vidi šta je. Nakon nekog vremena, izvukoše čovjeka prekrivenog čaršafom. Mrtvog.