Islam Pobjeda

Islam će neminovno pobijediti! Dobro, ali šta onda?

Posted by - 14/12/2018

U iščekivanju radosne vijesti… Uvijek kadase proširi neka vijest o borbi protiv islama nailazimo na nekoga ko komentarišei kaže: “Islam će neminovno pobijediti; Allah čini ono što hoće; ne mogu oniugasiti Allahovo svjetlo…“ Tačno je i nema sumnje da su u vjerodostojnom sunnetu došle nagovijesti koje se još nisu ispunile, stoga ne možemo reći da