Koji su muslimani najdraži Poslaniku Muhamedu a.s?

Posted by - 30/03/2019

Pročitajte i saznajte. Hadisi su vjerodostojni Hadisi o ahlaku Rekao je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Zaista su najbolji od vas oni koji su najljepšeg ahlaka.” 1 “Zaista su najdraži meni među vama oni koji su najljepšeg morala.” 2 “Najpotpuniji vjernici u imanu su oni najljepšeg ahlaka, i najbolji od vas su oni najbolji prema svojim ženama u ahlaku.” 3 “Zaista