Odmakni se od ljudi koji te prazne a približi onima koji ispunjavaju tvoju dušu!

Posted by - 25/10/2019

Isprazne te ljudi, događaji, stvari i onda ponekad kada ostaneš sam osjećaš se kao neka potrošena roba, kao neki ispražnjeni tetrapak Isprazne te ljudi svojom banalnošću, razgovorima u kojima nema dubine, tračevima koji ništa ne znače i pitaš se kako si se mogao prepustiti svemu tome, kakvu si utjehu u tome mogao pronaći kada si