Bitka Armagedon

Predznak Sudnjeg dana: Bitka Armagedon i početak kraja svijeta

Posted by - 22/01/2019

Bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu. Bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu, mada postoje odredjena razilaženja o detaljima bitke, te o njenom ishodu. Sigurno je da će to biti rat svjetskih saveznika, muslimana i kršćana (Evrope i Amerike) protiv druge strane koja je nama sada nepoznata, a

Sudnji Dan

Znate li koji predznaci Sudnjeg dana su se desili?

Posted by - 18/01/2019

Znaci koji su se pojavili i prošli 1. Rascjepljenje Mjeseca 2. Smrt Allahovog Poslanika Muhammeda (s.a.w.s.) 3. Vrsta smrti koja će usmrtiti na hiljade Muslimana (misli se da je to kuga kod Amwas-a koja je bila za vrijeme hilafeta Omera ibn Hataba, r.a.). 4. Velika bitka u Medini (misli se na bitku kod Herrah-a za