Rahmetlije Koristi

Od čega rahmetlije imaju koristi? Radimo li to za njih?

Posted by - 03/01/2020

Islamski učenjaci su saglasni da umrli ima koristi i nakon dunjalučke smrti od određenih djela Islamski učenjaci su saglasni da umrli ima koristi i nakon dunjalučke smrti od određenih djela koja je inicirao za vrijeme života. Dokaz za to su hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., od kojih navodimo sljedeće: * Muslim bilježi u Sahihu od Ebu