Afganistan Bih Sestra

Od Afganistana do BiH sa nepokretnom sestrom na leđima

Posted by - 07/03/2020

Sestre mu nisu teret, ali apelulje na domaće institucije da mu pomognu Otkad se zvanične zabilješke vode u Bosnu i Hercegovinu je ušlo oko 90.000 migranata, koji su na svom putu do boljeg života i bijega od rata prešli preko trnja i kamenja. Taj put za mnoge od njih još uvijek nije završen. Među njima

Poruka Sestrama

Poruka sestrama koje nemaju djece, koje se nisu udale ili su razvedene

Posted by - 02/01/2020

Poruka sestrama Merjem je Allahovom mudžizom rodila Isa’a, a.s., jednog od najvećih ljudi koji su hodali planetom, a nije se nikada udavala. Aiša je imala nevjerovatan brak, ali nikada nije postala majkom. Bila je također i udovica. Asija je bila pomajka Musa’a, a.s., njegovim usvojenjem, ali je bila udata za tiranina. Otac poslanika Ismaila, a.s.,