Smak Svijeta

Neće nastupiti Smak svijeta sve dok čovjek ne bude prolazio pored kabura drugog čovjeka i bude govorio sljedeće riječi:

Posted by - 17/01/2020

Hadis od kojeg čovjeka jeza hvata jer su se po komentarima današnjih alima, Bošnjakinje u njemu prepoznale Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Smak svijeta sve dok čovjek ne bude prolazio pored kabura (groba) drugog čovjeka i bude govorio: – Kamo sreće da sam na njegovom mjestu.” (Muslim) Allahova,