Ko Je Brojniji

Ko je brojniji? Stanovnici Dženneta ili Džehennema,

Posted by - 15/01/2019

Ša mislite. Da li su brojniji stanovici Dženneta ili Džehennema? Pitanje: Da li su brojniji stanovici Dženneta ili Džehennema? Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te’ala: Mnogo je dokaza koji pokazuju da su stanovnici Džehennema brojniji od stanovnika Dženneta. Između ostalog je predaja koju bilježe obadvojica Šejhova (Buharija i Muslim, op. M) od