Sihr Rastave

Dokaz da se radi o sihru rastave: Ako jedno od supružnika izrazi želju da će ići na putovanje…

Posted by - 13/02/2020

www.balkanis.com Najčešći simptormi sihira rastavljanja: Prijedlog odlaska na putovanje Dokaz da se radi o sihru rastave: Ako jedno od supružnika izrazi želju da će ići na putovanje… 1) Ne postojanje volje niti želje za izvinjenjem uzmeđu dvije posvađane bliske osobe, nakon čestih svađa. 2) Pojačana ljutnja između muža i žena zbog nekog najsitnijeg i najobičnijeg