Kuran Licnosti

Tajanstvene ličnosti iz Kur'ana: Čovjek koji je poznavao Allahovo najveće ime

Posted by - 25/08/2019

Njegovo ime nećete naći u Kur'anu, ali u suri Neml (Mravi) ćete naići na jedno zanimljivo kazivanje… Ovo je kazivanje o Asefu, Sulejmanovom, a.s., veziru i pisaru. Istina je da se Asef nigdje direktno ne spominje u Kur’anu, ali zato čitajući Kur’an, konkretno suru En-Neml (Mravi), možemo naći veoma zanimljivo kazivanje koje detaljno govori o