Turbe Biznis Sirk

Kako su turbeta postala mjesta biznisa i širka

Posted by - 07/03/2020

Koliko turbeta zarade novca na godišnjem nivou? Korist od para, koje se ubacuju radi ispunjenja želje od strane mrtvog ili da se on zalaže kod Allaha za tvoju želju, imaju samo oni u čijem je posjedu taj grob/mezar ili turbe. Tako da je to jedan vidi biznisa a ne utemeljena vjerska praksa; čak, štaviše, upućivanje