Stojan Protić: Kad naša vojska pređe Drinu, dat ćemo Turcima 48 sati da pređu na vjeru svojih pređa.

Posted by - 28/10/2019

Stojan Protić: Pustite to nama. Mi imamo rješenje za Bosnu “Kada se na sastanku Jugoslavenskog odbora i predstavnika srpske vlade 1916. godine u Nici, u Francuskoj, raspravljalo o sudbini Muslimana u Bosni i Hercegovini, predstavnik srpske vlade Stojan Protić je rekao: Stojan Protić: Pustite to nama. Mi imamo rješenje za Bosnu. Kakvo rješenje, gospodine Protiću?

Njemacka Turci

Turski bijeg u slobodu: U Njemačkoj sve više azil traže i Turci

Posted by - 14/01/2019

Svi su se pitali zašto Turci traze azil, kada je u Turskoj sada stanje stabilno. Evo o čemu se radi i ko najviše traži azil: ”Turska nije zemlja sigurnog porijekla. Za turske državljane koji misle drugačije situacija se pogoršava iz dana u dan”, rekla je političarka stranke Ljevica turskog porijekla Sevim Dagdelan Gotovo pola svih