Televizor Ukop

Uključivanje TV nakon smrti nekog od ukućana ili bližnjeg člana porodice:

Posted by - 03/01/2020

Nije mi do pjesme, već me interesuje da li mogu upaliti televizor kako bi sagledala neku informativnu emisiju Pitanje: Prije par dana ukopala sam bližnjeg člana porodice. Interesuje me da li mogu upaliti televizor kako bi sagledala dnevnik ili neku informativnu emisiju – nije mi do pjesme, već¦ samo želim da se informišem, ponajprije o