Riječ “učeni” spominje se 224 puta u Kur'anu, znanje 375 puta

Posted by - 25/10/2019

Riječ “Odgoj” u rječniku ima značenje „dodatka“, razvoja kvaliteta ili gradnje. “Učenje” je način i sredstvo za edukaciju i njegovo olakšanje Odgoj i obrazovanje su važni faktori za rast i formiranje osobe. Zašto, činjenica da je čovjek stvorenje koje se odgaja, te prema tome on sa dobrim odgojem on može postići visoke emocionalne, duhovne i