Uragan Kuran

Dokaz iz Kur'ana da će ih Allah kazniti:

Posted by - 23/01/2020

Allahu ekber. Ovo je opomena onima koji vjeruju: Ovo je par ajeta koji govore o prirodnim pojavama koje će se dešavati sve do Sudnjeg dana. Možda i ovaj nedavni uragan u Americi potpada pod ovaj ajet gdje Allah govori o kazni kroz vjetrove. Allah najbolje zna. “Vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji, odredbom Gospodara